รายชื่อ เพื่อนในรุ่น สาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล
1 นางณัฐธยาน์ ประเสริฐอำไพสกุล
2 นางสาวรุ่งศิริ ลิ้มสุขสันต์
3 นางจารุณี จันทร์เปล่ง
4 นางสาวอมรรัตน์ ชอบธรรมดี
5 นางศรีสุดา                      เจียะรัตน์
6 นางสาวภาวนา บุญมุสิก
7 นางสาวศิริกมล กันศิริ
8 นางสาวสมฤทัย               ปานเจริญ
9 นางอุษา ทัศนวิน
10 นางสาวภัชธีญา               บุญพล
11 นายศราวุธ                       อยู่เกษม
12 นางสาวศิริขวัญ                พรหมจำปา
13 นางสาววรางคณา เลี้ยงตน
14 นางสาวสุกัญญา คุณกิตติ
15 นางสาวเสาวลักษณ์ ค้าของ
16 นางสาวพัชรินทร์ คมคำ
17 นายอภิชาติ ธิติพิทยาภรณ์
18 นางสาวนรกมล                 ใหม่ทอง
19 นางสาวธัญญา มนต์ศิลป์
20 นางสาววรัญญา ทองคงอ่วม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์#หนังสือรุ่น#หนังสืออนุสรณ์#พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว#พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

หมายเลขบันทึก: 60475, เขียน: 17 Nov 2006 @ 01:43 (), แก้ไข: 26 Apr 2012 @ 16:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)