อิทธิพลของตำแหน่ง

วฑ.พ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อิทธิพลของตำแหน่ง

ตำแหน่ง เป็นตัวกำหนดว่า คนๆ หนึ่งจะมีหน้าที่การงาน การเมือง ระดับใด ซึ่งตำแหน่งแต่ละตำแหน่งจะมีอำนาจ หน้าที่ต่างกัน และตำแหน่งจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้ดำรงตำแหน่งทุกคนเสมอ ผู้มีตำแหน่งต่ำจะมีสิทธิมีเสียงน้อยกว่าผู้มีตำแหน่งสูงกว่าเสมอ ผู้มีตำแหน่งสูงกว่าบางคนถึงแม้จะทำดีทำถูกต้องเพียงใดแต่ถ้าไม่ถูกใจผู้มีตำแหน่งต่ำกว่าบางคนก็จะถูกนินทาว่าใช้อำนาจบาทใหญ่เสมอ และตำแหน่งเป็นสาเหตุทำให้ผู้ครอบครองบางคนหลงผิด เผลอเรอ ขาดสติ ขาดการยั้งคิด ลืมตัว ลืมกำพืด ลืมคิดถึงคนอื่น ลืมความเป็นธรรมไปชั่วขณะได้ ส่งผลให้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของตำแหน่ง เช่น เมื่อก่อนไม่เคยได้เมื่อมีตำแหน่งก็ต้องได้ เมื่อก่อนไม่เคยกินเมื่อมีตำแหน่งก็ต้องกิน เมื่อก่อนไม่เคยเป็นเมื่อมีตำแหน่งก็ต้องเป็น เมื่อก่อนไม่เคยทำเมื่อมีตำแหน่งก็ต้องทำ เมื่อก่อนไม่เคยชี้นิ้วสั่งเมื่อมีตำแหน่งก็ต้องชี้นิ้วสั่ง เมื่อก่อนไม่เคยอวดพอมีตำแหน่งก็ต้องอวด เมื่อก่อนไม่เคยขัดเมื่อมีตำแหน่งก็ต้องแสดงเจตนารมณ์ เมื่อก่อนไม่เคยคิดเมื่อมีตำแหน่งก็ต้องคิด เมื่อก่อนไม่เคยแก้ปัญหาเมื่อมีตำแหน่งก็ต้องแก้ปัญหา เมื่อก่อนโง่เขลาเมื่อมีตำแหน่งต้องอวดฉลาด เมื่อก่อนไม่มีประสบการณ์เมื่อมีตำแหน่งก็บอกว่าประสบการณ์สูง อย่างนี้เป็นต้น

ดังนั้น อิทธิพลของตำแหน่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการควบคุมของผู้ดำรงตำแหน่ง ถ้าควบคุมตำแหน่งไม่ได้ ผู้คนจะสรรเสริญเมื่อครอบครองตำแหน่งนั้นอยู่แต่เมื่อใดที่ตำแหน่งหลุดลอยไปเยื่อใยไมตรีที่คนอื่นเคยมีก็จะหายวับไปกับตาทันที ในทางกลับกันถ้าควบคุมตำแหน่งได้ ใช้อำนาจตามตำแหน่งแต่พอเหมาะพอดี ไม่กดขี่ข่มเหง ไม่สร้างความอยุติธรรม ไม่ชัดนำความเลวเข้ามา ผู้คนจะสรรเสริญและเล่าขานความดีไปตลอดกาล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พุทธศาสตร์สหกรณ์ความเห็น (0)