"รอคอยอย่างรอบคอบ ว่าด้วยวินัยสิบห้าประการในการรอคอยโอกาสของผู้นำ" ... (ตำราพิชัยสงครามขงเบ้งว่าด้วยแม่ทัพ)


๒๑. รอคอยอย่างรอบคอบ
ว่าด้วยวินัยสิบห้าประการในการรอคอย
โอกาสของผู้นำ


อันการพ่ายศึกนั้น ล้วนเกิดขึ้นเพราะความชะล่าใจต่อศัตรูทั้งสิ้น
ดังนั้นการศึกต้องมีวินัย หากไร้วินัยก็จักเกิดภัยร้ายเป็นแน่แท้
ส่วนวินัยจะมีอยู่ ๑๕ ประการด้วยกันคือ

ตรอง ... ก็จะกระจ่างในเรื่องการข่าว
ถาม ... การสืบสอบก็จักรอบคอบ
หาญ ... ก็จักไม่ระย่อต่อศัตรูหมู่มาก
สุจริต ... เห็นอามิสก็จักตรึกมโนธรรม
เสมอภาค ... เรื่องบำเหน็จและอาญาก็จักยุติธรรม
ทน ... ก็จักรู้อดทนต่อการลบหลู่
กว้าง ... ก็จักมีความใจกว้างน้อมรับมหาชน
สัจจะ ... ก็จักให้ความสำคัญกับคำมั่นสัญญา
เคารพ ... ก็จักให้เกียรติกับปราชญ์เมธา
กระจ่าง ... ก็จักไม่หูเบาฟังคำหวาน
รอบคอบ ... ก็จักไม่กระทำผิดจริยา
เมตตา ... ก็จักรู้ดูแลลูกน้องพ้องพรรค
จงรัก ... ก็จักพลีกายถวายบ้านเมือง
รู้ประมาณ ... ก็จักรู้หนักเบาความเหมาะสม
วางแผน ... ก็จักทำให้รู้เขารู้เรา


.......................................................................................................................................................................


ผู้เป็นผู้นำ
ควรจักรับนำไปใช้

บุญรักษา ทุกท่าน ;)...


.......................................................................................................................................................................

แหล่งเรียนรู้

ขงเบ้ง. (อมร ทองสุก, ผู้แปล). ตำราพิชัยสงครามขงเบ้ง. ปทุมธานี : ชุณหวัตร, 2550.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หอมกลิ่นหนังสือความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

แนะนำให้ผู้นำองค์กรอ่านใช่ไหมครับ

555

เขียนเมื่อ 

ใช่คร้าบ ท่านอาจารย์ ขจิต ฝอยทอง 555

เขียนเมื่อ 

โชคดีไม่ได้เป็นผู้นำองค์กร ๕ ๕ ๕ ๕

เป็นแค่ผู้นำตามธรรมชาติ อิ อิ

เขียนเมื่อ 

กระนั้นเลยหรือครับ คุณหมอ ธิ 555