มาทบทวนชีวิตตนเองที่ผ่านมากันดีกว่า ในหัวข้อต่อไปนี้

  • ชีวิตคืออะไร
  • เกิดมาทำไม
  • เราจะอยู่ไปเพื่ออะไร

 


 ชีวิตคืออะไร
      
       คำคำนี้ทุกคนให้ความหมายไม่เหมือนกัน แต่ผม ชีวิตคือ สิ่งที่สวยงาม ย่อมมีเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุกข์ สุข ปะปนกันไปตามเวลาของชีวิต

เกิดมาทำไม

       เกิดมาเพื่อทำความดีแก่สังคม ทำความดีต่อเพื่อนมนุษย์ ทำความดีให้ตัวเอง


เราจะอยู่ไปเพื่ออะไร เพื่อใคร

       จะอยู่เพื่อคนที่รัก อยู่เพื่อสังคม และอยู่เพื่อทำความดี