เมื่อ 2 วันก่อน ได้มีโอกาสมาช่วยที่ สคส จัดทำรูปแบบการนำเสนอรายงานประจำปี ในรูปแบบ CD ที่สามารถ คลิกดูรายงานจากคอมผิวเตอร์ได้ โดยมี แกนหลักคือ    อยากจะบอกว่า ที่ สคส มีการใช้ mind map อย่างน่าชื่นชม  แม้ว่า อย่างองคืกรที่ผมทำงานอยุ่จะได้สัมผัสการอบรม mind map จาก อ.ธัญญา ก็ตาม ยังไม่สามารถใช้ได้แพร่หลายเท่าที่ สคส