การจัดทำ KPI รายบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ มข.

บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ มข. ตื่นตัวในการจัดทำ KPI รายบุคคล

                        บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ มข. ตื่นตัวในการจัดทำ KPI รายบุคคล  โดยขณะนี่ไดจัดทำเสร็จครบถ้วน และนำเสนอให้คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ได้ดูความถูกต้อง ตรงกับภาระกิจหลัก ที่ กจ. ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ไว้

                      ส่วนการดำเนินการเรื่อง KM โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็จะดำเนินการต่อไป โดยจะทำเป็น 3  ส่วน คือ

                     1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อเนื่องจากคราวที่แล้ว

                     2. การเน้นขบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำมาใช้ในงาน อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน การจัดทำคู่มือร่วมระหว่างคณะ/หน่วยงาน

                   3. เน้นให้เจ้าหน้าที่บุคคลได้ยกระดับความเป็นผู้ชำนาญการในการปฎิบัติงาน ในเชิงวิชาการ เช่นการวิเคราะห์กระบวนงาน  การจัดทำวิจัย เพื่อนำไปสู่ผลงานทางวิชาการ

                 คงต้องเหนื่อยกันอีกครั้ง แต่ช่วงนี่ กจ. ขอลงมือปฎิบัติการในการจัดทำ KPI รายบุคคล ของกองฯ ให้เรียบร้อยก่อน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝ่ายวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่

คำสำคัญ (Tags)#มนูญ#บรรณวงศิลป์

หมายเลขบันทึก: 60451, เขียน: 16 Nov 2006 @ 23:21 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 14:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
คงต้องลงแรงช่วยกัน การทำ KPI รายบุคคลเป็นเรื่องที่ดี ทำให้เรามีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน ถ้ามีตัวอย่าง KPI ของใครโดยย่อมาให้อ่านในบล็อกจะดีมากเลยค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ