สวัสดี สมาชิกเครือข่ายวิจัยการศึกษาภาคกลางตอนล่างกลุ่ม 2

           สมาชิกที่เคารพ ขอแจ้งการจัดทำ blog ประสานงานเครือข่ายฯ โดยอาจใช้ blog นี้เป็น blog กลางการประสานงาน โดยสมาชิกอาจพิจารณาสร้าง blog ของเครือข่ายย่อย แล้วจัดรวมเป็นชุมชนเครือข่ายต่อไป โดยคงจะได้ประชุมหารือกันต่อไป

           โชคดีและขอให้มีความสุขในการร่วมเครือข่ายฯ