อบรมครู กศน. กลุ่มโซนกรุงธนเหนือ :เรื่องโครงการเทคนิคการสอนสู่ครูมืออาชีพ (1)

การจัดการอบรมแบบ Active learning

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เดินทางกลับมาจากสงขลาแล้วมาต่อที่ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีอบรมครู กศน.กลุ่มโซนกรุงธนเหนือ :เรื่องโครงการเทคนิคการสอนสู่ครูมืออาชีพ ผู้เขียนได้พบ รองผู้อำนวยการ สุพรพรรณ นาคปานเอี่ยมหรือ(พี่ยอ) รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม ไม่ได้พบท่านนานมาก นอกจากนี้ยังพบผู้อำนวยการ กศน ในแต่ละเขตของกลุ่มโซนกรุงธนเหนือด้วย


ผู้เขียนเริ่มกิจกรรมโดยให้คุณครูทำ Before Action Review (ฺBAR) ว่าได้เรียนรู้เทคนิคการเรียนการสอนอะไรมาแล้วบ้าง ส่วนใหญ่ครูอยากได้วิธีสอนและกิจกรรมที่ใช้ในห้องเรียน จิตวิทยาผู้ใหญ่ ผู้เขียนให้ครูแต่ละเขตออกมาพูดด้วย

ตอนแรกบรรยายก่อนโดยบรรยายเรื่องวิธีการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551และการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการเรียนรู้ตลอดชีวิต หลังจากนั้นก็ให้คุณครูแบ่งกลุ่มในแต่ละเขต 8 เขต ให้ออกแบบวิธีการสอนตามที่ได้เรียนมา โดยแต่ละเขตแบ่งดังนี้

1.การจัดการเรียนการสอนทางอ้อม ทวีวัฒนา

2.เทคนิคการศึกษาเป็นรายบุคคล บางกอกน้อย

3.เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี บางกอกใหญ่

4.เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นปฏิสัมพันธ์ จอมทอง

5.เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ บางพลัด

6.เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ตลิ่งชัน

7.เทคนิคการเรียนการสอนแบบบูรณาการ คลองสาน

8.ONIE Model ธนบุรี

ตอนแบ่งกลุ่มและสาธิตการสอนการเรียนการสอนคุณครูตั้งใจมาก แต่เวลาเราไม่พอ มีการสาธิตการสอนแบบปฏิบัติจริงโดยช่วยคนที่มีสิ่งของติดคอด้วย

ตอนเย็นท่านรองเลขาธิการ กศน มาเยี่ยมคุณครูเลยมีโอกาสถ่ายรูปร่วมกับท่าน ตารางกิจกรรมวันแรกเป็นแบบนี้ครับ


กำหนดการอบรม

โครงการเทคนิคการสอนสู่ครูมืออาชีพ

ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2559

*********************************************************************

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559

06.30-07.30 น. ลงทะเบียน

07.30-08.30 น. เดินทางจาก วิทยาลัยทองสุข เขตทวีวัฒนา - สถาบันพัฒนาครู

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

08.30-09.00 น. พิธีเปิดโครงการ ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการบรรยายพิเศษ โดย นางสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม

รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.กทม

09.00-10.00 น. “พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพ.ศ. 2551

10.00-10.15 น. รับประทานอาหารว่าง

10.15-12.00 น. หลักการของการจัดการศึกษานอกระบบ และปรัชญาการศึกษาที่เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.45 น. วิธีการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

14.45-15.00 น. การจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง

15.15-17.30 น. การจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ต่อ)

17.30-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

วันนี้มีการจัดกิจกรรมต่อแล้วจะเอาภาพมาให้ดูและเรื่องมาให้อ่านนะครับ ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (4)

-สวัสดีครับอาจารย์

-ตามมาให้กำลังใจแม่พิมพ์ของชาติครับ

-กศน.ทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่อยู่เป็นประจำครับ

-ร้อนนัก..พักก่อน..นะครับ อิๆ

เป็นเรื่องสำคัญมากๆสำหรับการเพิ่มทักษะครูผู้สอยเช่นนี้ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ

คุณเพชร

เห็นน้ำแล้วหายร้อนเลย

ที่ไหนครับเหมือนบ่อใหญ่มากๆ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับ

ครูได้พัฒนาการเรียนการสอน

ได้พัฒนาเทคนิคต่างๆครับ