ก้าวใหม่ กับงานปฐมภูมิเขตเมือง ตอนที่ 2 ข้อมูล(เกือบ)พร้อม

เมื่อคน(เกือบ)พร้อม ใจ(เกือบ)พร้อม ตอนที่ 1 ภารกิจสำคัญที่ตามมาคือ การถ่ายโอนข้อมูลฐานประชากรที่รับผิดชอบ จากทีมเทศบาลนครพิษณุโลก การส่งไม้ต่อทำให้เราไม่ต้องเริ่มต้นที่ศูนย์ ขอขอบคุณทีมงานเทศบาล นะคะ

หลังจากการตัดสินใจใช้ โปรแกรม Hosp XP PCU ในการจัดการฐานข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ร่วมกับการใช้ข้อมูลโปรแกรม Medseries เดิมของตึกเขียว บันทึกงานรักษา โดยทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลพุทธชินราช จะเป็นผู้บริหารจัดการ 43 แฟ้ม ให้ได้ เราก็ระดมทรัพยากรบุคคล ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งด้าน Hard ware, Soft ware และ people ware ทั้งจากหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยการควบคุมดูแล สั่งการอย่างใกล้ชิดของ ท่านผู้อำนวยการ นพ.ศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร์ และ พญ.ภาวิณี เอี่ยมจันทน์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

เราจัดการข้อมูลฐานประชากร จาก 4 ศูนย์สุขภาพชุมชนเดิม รวมเป็นฐานเดียว ภายใต้รหัสสถานบริการที่ขออนุมัติเปิดใหม่ " ศูนย์สุขภาพเมือง พิษณุโลก" ข้อมูลที่โอนได้โอน ข้อมูลที่โอนไม่ได้ ก็น้องๆช่วยกันคีย์ เพิ่มเติม สภาพก็จะเป็นแบบนี้ ตั้งใจกันสุดๆ 555

ในที่สุด เราก็ได้ข้อมูลประชากรเริ่มต้นที่ไม่ซ้ำซ้อนใน Hosp XP ที่ 43,000 คน จากทะเบียนราษกร์ประชากรเขตเทศบาลจำนวน 63,000 คน ถือว่า ข้อมูล(เกือบ)พร้อม เหลือแต่ว่า เราจะบันทึกข้อมูลการให้บริการเข้าไปได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุม ทันเวลา ตอบตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กระทรวง เขตสุขภาพ จังหวัด ได้หรือไม่ อันนี้ดิ น่าลุ้นกว่าเยอะ !!

อย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตึกเขียวดอทคอมความเห็น (0)