ระบบสุขภาพไทยประสบความสำเร็จสูงเป็นตัวอย่างแก่โลก

ในฐานะพลเมืองเจ้าของประเทศคนหนึ่ง ผมหวังว่า รัฐบาล คสช. จะไม่ทำให้ประเทศถอยหลังเข้าคลองด้วยการแก้ไข พรบ. ของสองหน่วยงานนี้ ในลักษณะที่ทำให้ทำงานเชิงสร้างสรรค์ได้ยากขึ้น เพราะตกอยู่ใต้ระบบที่รัดรึงแบบราชการยิ่งขึ้น

ระบบสุขภาพไทยประสบความสำเร็จสูงเป็นตัวอย่างแก่โลก

Center for Global Health ทำโครงการ Millions Saved เพื่อบอกโลกว่า ในประเทศกำลังพัฒนามีตัวอย่างความสำเร็จขนาดใหญ่ในด้านการพัฒนาสุขภาพในเรื่องใด ที่ไหน ประกาศออกมาแล้ว ๑๔ เรื่อง เป็นของไทยเสีย ๒ เรื่อง คือโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผลงานของ สปสช.) และการรณรงค์ลดการสูบบุหรี่ (ผลงานของ สสส.) อ่านได้ ที่นี่

อ่านเรื่องโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่นี่

มีผลงานที่เป็นตัวอย่างความสำเร็จระดับโลก แต่ตัวองค์กรกำลังจะถูก reform แปลกดีนะครับ ในฐานะพลเมืองเจ้าของประเทศคนหนึ่ง ผมหวังว่า รัฐบาล คสช. จะไม่ทำให้ประเทศถอยหลังเข้าคลองด้วยการแก้ไข พรบ. ของสองหน่วยงานนี้ ในลักษณะที่ทำให้ทำงานเชิงสร้างสรรค์ได้ยากขึ้น เพราะตกอยู่ใต้ระบบที่รัดรึงแบบราชการยิ่งขึ้น

วิจารณ์ พานิช

๕ เม.ย. ๕๙

ห้อง ๖๑๕ โรงแรม Wing International Kourakuen, Tokyo

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มติชนเอาไปลงข่าวที่ http://www.matichon.co.th/news/96694