ลงพื้นที่ครั้งที่ 4

ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภาคตะวันตก:กรณีศึกษาศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนเจดีย์หัก อำเภอ เมือง จังหวัด ราชบุรี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ถ่านชีวภาพหรือไบโอชาร์ (Biochar)

ถ่านชีวภาพหรือไบโอชาร์ (Biochar) วัสดุที่อุดมด้วยคาร์บอนผลิตจากความร้อนมวลชีวภาพ (Biomass วัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตร เช่น ฟางข้าว ซังข้าวโพด กิ่งไม้ กากมะพร้าว เปลือกทุเรียน เป็นต้น) โดยไม่ใช้ออกซิเจน

วัสดุที่ใช่ในการสร้างเตาเผาถ่าน

1.ถัง

2.ข้องอ

3.อิฐ

4.ท่อใยหิน

5.ดินเหนียว

การสร้างเตาเผ่าถ่าน

นำถังมาตัดให้ได้ขนาด 4x4 นิ้ว ทั้งด้านและด้านหลังนำถังมาตั้งแล้วมีตะแกรงเหล็กลองด้านล่างเพื่อระบายอากาศด้า่นล่าง ก่ออิฐด้านข้างใช่ดินเหนียวถมใส่เข้าไปเพื่อให้ความร้อนกระจายด้านล่างเพื่อไม่ให้ความร้อนทำลายถังใช้ท่อใยหิน ข้องอ 90 จากลักษณะการวางและต่อท่อตรงขึ้นมาให้เอียงจากขนาด 90 องศาเล็กน้อยเพราะทำให้ช่วยประหยัดเวลาขึ้นมาและเกิดการดูดของควันขึ้นในการเผาไหม้ เวลาตั้งท่อก็จะต้องใช้ดินเหนียวอุดรูรั่ว

ประโยชน์ถ่านชีวภาพหรือไบโอชาร์ (Biochar)

ช่วยปรับปรุงดินและผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากเมื่อนำถ่านชีวภาพลงดิน ลักษณะการเป็นรูพรุนของถ่านชีวภาพจะช่วยกักเก็บน้ำและอาหารในดินเป็นที่อยู่ให้กับจุลินทรีย์สำหรับทำกิจกรรมเพื่อสร้างอาหารให้ดินเมื่อดินอุดมสมบรูณ์จะส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์:ผู้นำชุมชนในภาคตะวันตกความเห็น (0)