160404-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด R – Role & roll / rout & route & root

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Role & roll (CCD) ออกเสียงเหมือนกัน

Role นาม คือตำแหน่งที่คุณอยู่และสิ่งที่คุณทำในสถานการณ์หนึ่งหรือสังคมหนึ่ง

What is the role of the university in modern society?

He had played a major role in the formation if the United Nations.

ยังหมายถึง บทบาทหนึ่ง ที่นักแสดงหรือนักร้อง แสดงในภาพยนตร์ ละคร เพลง หรือ opera.

She played the leading role in The Winter’s Tale.

Roll (CALD) อธิบายการใช้ Roll

เมื่อเป็น นาม ใน US ใช้กับ

รายชื่อ (list) A roll of eligible voters.

ขนมปัง (bread) A cheese roll.

(movement) You have to allow for the roll of the ball when it lands after you hit it.

(sound) A drum roll.

(rounded shape) A roll of film/tape/aluminum foil.

เมื่อเป็นกริยาใน US ใช้กับ

(move) The coin rolled off the table.

(form rounded shape) She rolled up her pants so they wouldn’t get wet.

(sound) Thunder rolled in the distance.

เมื่อใช้เป็นนาม ใน UK ใช้กับ

(tube) A roll of carpet. A toilet roll. (= a roll of toilet paper)

(bread) Would you like a roll and butter with your soup?

(list) There are nine hundred pupils on the roll. (pupil = นักเรียน เป็นคำล้าสมัยใช้เพียงใน UK)

Is your name on the electoral roll?

(movement) The dog went for a roll in the grass.

(sound) A deafening roll of thunder.

เมื่อเป็นกริยา ใน UK ใช้กับ

(move) The dog rolled over onto its back.

(turn over) He rolled the clay into a ball in his hands.

(smooth) She borrowed a garden roller to roll the grass flat.

(sound) The drums rolled as the acrobat walked along the tightrope.


Rout & route & root

Rout นาม ออกเสียง “rowt”

หมายถึง ล่าถอยไม่เป็นระเบียบ ด้วยพ่ายแพ้ราบคาบ

เมื่อเป็น กริยา หมายถึง การเซาะร่อง (groove) หรือลวดลายใดๆที่ไม่ขยายถึงขอบ เช่นผิวไม้หรือโลหะ

You routed each plank all along its length.

ความหมายในภาษาถิ่นเกี่ยวกับสัตว์ คือ การพลิกดินด้วยการใช้จมูกดันเพื่อหาอาหาร

The pig was routing for truffles.

หรือเป็นเหตุให้หนี

Rout out the fighters from their caves.

Route นาม

(DPWE) อ้างว่า การออกเสียงที่กำหนดให้ route คือ ‘rowt’

แต่ส่วนมากเลือกที่จะออกเสียงว่า ‘root’ เมื่อใช้เป็น กริยา ออกเสียงได้ทั้งสองแบบ

(CALD) อธิบายการใช้ route เมื่อเป็น นาม ออกเสียง ‘root’

หมายถึง เส้นทางหรือทิศทางเฉพาะระหว่างจุดต่างๆ

The route we had planned took us right across Greece.

I live on a bus route so I can easily get to work.

หมายถึง วิธีการทำบางสิ่งให้สำเร็จ

A college education is often the best route to a good job.

ใน US หมายถึง การตระเวน เยี่ยมเยียนสถานที่หรือบุคคล ต่างๆชุดหนึ่ง

โดยเฉพาะเพื่อรับหรือส่ง สินค้า ในการทำงาน เช่นที่ ใน UK ใช้ว่า Round


ดูคำย่อที่ #601860


End of R

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)