160404-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด R – Rigorous & vigorous / robber & thief & burglar & steal & rob

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Rigorous & vigorous สังเกต การออกเสียง ที่ต่างจากที่คุ้นเคยของคำท้าย

Rigorous adj. US ออกเสียง Ri’ge’res”UK ออกเสียง “rig (e) res”

หมายถึง อย่างเข้มงวด เคร่งครัด

The rigorous testing of consumer products.

บังคับใช้กฎระเบียบอย่างเข้มงวด

Rigorous controls on mergers.

กับบุคคลผู้ยึดมั่นอย่างเคร่งครัดไม่ยอมงอ ต่อความเชื่อ ความเห็น หรือวิธีการ

A rigorous teetotaler.

เกรี้ยวกราดบีบบังคับ

The rigorous climate in the regions of perpetual snow high in the Himalayas.

Vigorous adj. ออกเสียงคล้ายกับ rigorous คือลงด้วย res’

หมายถึง แข็งแรง เต็มไปด้วยพลัง ทางร่างกาย หรือการใช้ภาษาที่หนักแน่น

Be vigorous and full of energy, and make ceaseless efforts.

She shook her head in vigorous denial, and Angel and Doyle both glanced at her.


Robber & thief & burglar ต่างเป็นคำที่ใช้กับบุคคล

ผู้นำทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างผิดกฎหมาย กริยาที่คนพวกนี้ กระทำคือการ Steal

Robber นาม บุคคลที่ steal สิ่งของหรือทรัพย์สิน จากคนอื่นหรือจากสถานที่

โดยเฉพาะเมื่อใช้กำลังหรือการข่มขู่

He tried, with three others, to rob a bank.

When asked why he robbed banks, the robber’s reply was ‘That’s where the money is.’

Thief นาม บุคคลที่ แอบทำการ ลักขโมย สิ่งของโดยไม่ให้ใครรู้เห็น

The thief broke into the office while his accomplice stalled off the security guard.

Burglar นาม ต้องมีการงัดหรือทำลายเพื่อเข้าในสถานที่ ที่จะขโมยสิ่งของ

The average burglar spends just two minutes inside your house.

คนที่ใช้มีดจี้บังคับให้คุณส่งกระเป๋าเงินให้ เรียกว่าเป็น robber มิใช่ thief หรือ burglar.

Steal กริยา (steal, stole, stolen) เป็นการเอาทรัพย์สินของผู้อื่น

โดยเฉพาะเมื่อทำลับหลังโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีสิทธิ และไม่มีความคิดที่จะส่งคืน

Thieves broke into the house and stole money and jewelry.

หรือการแอบมองอย่างเร็ว He stole a glance at her.

หรือเคลื่อนที่อย่างเงียบๆ He stole quietly into the room.

ใช้ Steal หรือ take เมื่อเป็นการลักขโมย สิ่งของ I had stolen my father’s money.

แต่ถ้า กระทำกับคนหรืออาคาร ใช้ Rob เช่น They robbed him and took his laptop.

Rob กริยา บ่อยครั้งใช้ในรายงานข่าว หรือทางหนังสือพิมพ์

เมื่อบางคนได้นำบางสิ่งที่เป็นของคุณไปโดยไม่คิดจะส่งคืน

Pirates boarded the ships and robbed the crew of money and valuables.

เมื่อสิ่งของของคุณถูกขโมย คุณอาจบอกได้ว่า คุณถูก robbed.

He was robbed on his way home.

ถ้าบางคนนำสิ่งของจำนวนหนึ่งไปจากอาคารโดยไม่คิดจะส่งคืน

เรียกได้ว่า พวกเขา rob อาคารนั้น

He told the police he robbed the bank to buy a car.


ดูคำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)