ปราชญ์ชุมชนในภาคตะวันตกกลุ่มเกษตรอินทรีย์วังตะกูครั้งที่6

ขั้นตอนในการผลิตขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอิทรีย์ของกลุ่มวังตะกูพัฒนาการเกษตรสิ่งแรกคือการจัดหาวัตถุดิบที่หาได้ภายในหมู่บ้านและหมู่บ้านข้างเคียงซึ่งมีอยู่ประมาณ6ถึง7ชนิดตามความเหมาะสม

1ประเภทมูลสัตว์มูลวัวมูลไก่มูลแพะหรือมูลสุกร

2กากอ้อยติดต่อซื้อจากโรงงาน

3ประเภทใบไม้มีใบจามจุรีใบกฐินใบมะขามและอื่นๆที่เหมาะสมนำมาหมักได้

4ประเภทถั่วมีเปลือกถั่วลิสงถั่วเหลือง

5หัวเชื้อน้ำหมัก

วิธีการผลิตการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์สำหรับโรงปุ๋ยวิสาหกิจชุมชุนกลุ่มวังตะกูพัฒนาการเกษตรจะมีบ่อหมักเป็นล็อกๆหนึ่งสามารถผลิตได้ประมาณ6ตันวิธีการหมักก็คือนำเอาวัตถุดิบที่จัดหามาใส่ในบ่อหมักเป็นชั้นๆและลดด้วยน้ำที่ผสมด้วยหัวเชื้อน้ำหมักแล้วปิดครุมด้วยผ้าใบหลังจากหมักได้ประมาณ7วันก็จะทำการกลับปุ๋ยทุกๆ5วันเพื่อให้มีการระบายอากาศในกองปุ๋ยจนเห็นว่าปุ๋ยเย็นดีแล้วจึงนำมาตีป่นเพื่อบรรจุถุงออกจำหน่ายการหมักปุ๋ยอินทรีย์แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ45วันบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์:ภาวะผู้นำในภาคตะวันตกความเห็น (0)