บทบาทของนักการเงินและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อาเซียน คือการรวมตัวกันในด้านของเศรษฐกิจที่มีสมาชิก 10 ประเทศในเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตของโลกและยังเป็นการเปิดเสรีทางการค้า การบริการ ความเสรีด้านแรงงานและการเปิดกว้างทางการลงทุน

บทบาทหน้าที่ของนักการเงินต่อASEAN

1. เมื่อเปิดเป็นAEC แล้วนักการเงินจะต้องมีการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆของแต่ละประเทศสมาชิก ควบคู่กับยุคDigital Economy เพื่อให้เท่าเทียมกับประเทศอื่นๆ

2. ต้องเรียนรู้การลงทุนในแต่ละประเทศสมาชิกว่าเป็นลักษณะใด เพื่อจะทำการดึงนักลงทุนเข้ามาสู่ประเทศไทยมากขึ้น

3. ศึกษาวิถีชีวิตในกลุ่มอาเซียน เพื่อออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการ

4. มีการเรียนรู้ ฝึกทักษะด้านภาษา

5. เมื่อเปิดเป็นเสรีแล้ว นักการเงินจะต้องมีการเตรียมพร้อมความเสี่ยงในด้านเงินเฟ้อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัมมนาทางการเงินความเห็น (0)