พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554.

sr
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554.


Good news for all Thais and Thai language learners, the Royal Institute (in collaboration with NECTEC) has released (back: in September 2015). Let us thank the Royal institute for
Royal Society Mobile: Dictionary (Thai - Thai) of Royal Society - available for Android, iOS and Windows (Phone)
Royal Society Mobile: Read and Write By Office of Royal Society - available for Android, iOS and WIndows (Phone)


ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา (ราชบัณฑิตยสถานเดิม)

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

Android https://play.google.com/store/apps/details…
iOS 8+ https://itunes.apple.com/…/royal-society-mobi…/id1038341496…
iOS 7 https://itunes.apple.com/…/royal-society-mobi…/id1038352657…
Windows https://www.microsoft.com/…/store/apps/royal-s…/9n...


อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร

Android https://play.google.com/store/apps/details…
iOS https://itunes.apple.com/…/royal-society-mobi…/id1038352969…
Windows https://www.microsoft.com/…/apps/read-and-write/9n...


We won't find much info on
ราชบัณฑิตยสภา http://www.royin.go.th/

But on a facebook page
https://www.facebook.com//ราชบัณฑิตยสภา-2061673994... :

October 16, 2015 ·
...ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาและศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชันพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และแอปพลิเคชันอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้รองรับระบบปฏิบัติการ iOS version 7, iOS version 8, Android และ Windows Mobile นั้น...

September 24, 2015
...ชี้แจงข้อมูลการใช้งาน “ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์” ในระบบปฏิบัติการ iOS Version 9
ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาและศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชันพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และแอปพลิเคชันอ่านอย่างและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้รองรับระบบปฏิบัติการ iOS Version 7, iOS Version 8, Android และ Windows Mobile นั้น...


This is quite interesting (taken from https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Institute_Dict... ):

...The dictionary is the only prescriptive and official dictionary of Thai words.[1][2] It has also frequently been used by the courts in interpreting the general meanings of the words in dispute, although the RIT has issued a statement that the dictionary is not intended to produce legal effect concerning cases.

One of the most notable legal cases is the case of a transgender who applied for judicial permission to change his title from "Mister" to "Miss" in 1986, as the law at that time only allowed a female to use the latter title. The applicant argued that he could be considered a female, since he had undergone gender reassignment, having his sexual organ removed and having breasts augmented, etc. The Supreme Court of Justice ruled that, according to the RID 1982, a female is "a person that can be pregnant", and denied his application.

Another notable case is that of Samak Sundaravej, then prime minister who was accused of conflict of interest in 2008. The Election Commission and the Senate jointly complained before the Constitutional Court that Samak worked for a private commercial business while in office. The Constitution of the Kingdom of Thailand, Buddhist Era 2550 (2007), prohibits a public officer from being an employee of any person, especially a commercial business. Samak argued that he had not been paid for hosting two cookery shows in question, Tasting and Grumbling and All Set at 6 am, and could not be regarded as an employee under the Civil and Commercial Code or the law on labour. The court decided that the term "employee" in the constitution conveys a general meaning. As the RID 1999 defines an "employee" as "a person who agrees to work for another person, irrespective of how he is called", the court found Samak guilty and terminated his ministership, removing him from office in consequence...


Those who have followed me would remember the 'cry' for free พจนานุกรมไทย. The release of RID 2554 is of course a victory of common sense and for Thais and Thai language. Thank you Royal Institute. We are proud to receive your service.

ชวนราชบัณฑิตขึ้นแท็บเล็ตสอนเด็ก(อีก) https://www.gotoknow.org/posts/56130 ... โครงการชวนราชบัณฑิตขึ้นแท็บ เล็ตสอนเด็ก: Royal Institute Thai Dictionary for otpc tablets. It is now over 12 ...


พจนานุกรมไทย อีกครั้ง https://www.gotoknow.org/posts/555500
... I proposed to have a Stardict formatted dictionary installed and distributed on OTPC tablets which are issued to school students ...


อยากชวนราชบัณฑิต ๆ ขึ้นแทบเลต สอนเด็ก https://www.gotoknow.org/posts/533209
... 1) Dictionary is an important tool for learning anf teaching language - Thai schools have no official reference dictionary - This year ...

พจนานุกรมภาษาไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ https://www.gotoknow.org/posts/567628
... Here you can download Thai dictionaries and audio files in StarDict format (http://stardict.sourceforge.net/) to …


คำไทย ยอดนิยม https://www.gotoknow.org/posts/554655
... I have played around with dictionaries for a while. ... In its basic form, a dictionary is a list of pairs (mathematically, 'tuples') of ...

ตัวอย่าง พจนานุกรมไทย สำหรับแท็บเล็ต ป.๑/ม.๑https://www.gotoknow.org/posts/534284
... โดย sr. คำสำคัญ (keywords): Thai Dictionary for Android tablets พจนานุกรมไทย สำหรับ .... ท่าน sr คะ. ดิฉันขอสารภาพว่า ตอนที่ดิฉันเขียนความเห็นนั้น ยังมองไม่ออกเลยว่า ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learners Webความเห็น (0)