@ร่ายอารมณ์คนเกษียณ Counter ๑๖๗ วัน.." ถึงร้อนก็ต้องยิ้ม "


@ร่ายอารมณ์คนเกษียณ Counter ๑๖๗ วัน
>เปล่งเสียงร้อง ร้อนจัง แต่ยังยิ้ม
วาจานิ่ม มิเปลี่ยน แม้เสียเหงื่อ
มีความสุข ทุกขุม มิคลุมเคลือ
มิรู้เบื่อ เรื่องสนุก แสนสุขใจฯ..”นายช่างใหญ่๕๙”
>>ขอให้ทุกท่านระลึกรู้การอยู่ในสายกลางและโชคดี ในวันพุธ ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙


#พุธปราดเปรื่อง เรื่องราว คล้องราวม่าน

แม้ผันผ่าน ครานั้น แต่มั่นได้

ว่ามิเลือน เชือนแช ถึงแม้ไกล

เพราะหัวใจ ไสอยู่ จึ่งสู้งานฯ..”นายแคง คนโคกโพธิ์๕๙”

.. ขอพระพุธคุ้มครองท่าน ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ..

ภัทรพล คำสุวรรณ์ กำลังฟัง ชีวิตยังคงสวยงาม ที่ บ้านสวนอย่างละมัย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

16 มีนาคม เวลา 1:33 น. · อำเภอสิชล, ประเทศไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีคนใต้ความเห็น (0)