เกษตรอำเภอขวัญใจเกษตรกร:วัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอเมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

เกษตรอำเภอขวัญใจเกษตรกร:วัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอเมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด ขวัญใจเกษตรกร สาธิตการใช้เครื่องบดสับหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ตามนโยบายแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Single Command แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)ตำบลหนองหิน บ้านเมืองแก้ว ม.4 อำเภอเมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด การเลี้ยงโคเนื้อเงินล้าน ผู้เข้าร่วม 5 คน 5 วัน ครั้งที่ 2

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรสิงขร101ความเห็น (0)