​การปลูกมะละกอในป่ายางพาราที่ดอนก่ออำเภอเมืองสรวง

การปลูกมะละกอในป่ายางพาราที่ดอนก่ออำเภอเมืองสรวง

วันนี้ แวะเยี่ยมเกษตรบ้านดอนก่อ ออำเภอเมืองสรวงม.9 ต.หนองหิน อำเภอเมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด ท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุ มีนายสีดา ผลาผล เป็นผู้ใหญ่บ้าน โทร.086-0841591 เป็นแปลงยางพาราของนายสุวรรณ-นางลุน สนิทพจน์ อายุ 62 ปี บ้านเลขที่ 17 และนางสีดา ไชยรัตน์ อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 63 ม.9 เป็นแปลงยางพารา 15 ไร่ อุยางพาราสูงสุด 5 ปี เป็นพื้นที่เลี้ยงวัว จำนวน 7 ตัว ส่วนยางพาราอายุ 2 ปี พื้นที่ว่าง 3x6 เมตร เกษตรกรใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างเต็มที่ ตามคำแนะนำของ นายยุทธพร ฝนทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ที่ได้รับมอบหมายจากนายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอเมืองสรวง

นายสุวรรณ-นางลุน สนิทพจน์ เล่าให้ฟังว่า ปี 2554 ลูกชายมาจาก ปักษ์ใต้พร้อมเพื่อน ที่เดินทางไปทำงานรับจ้างกรีดยางพารา เห็นคนใต้รวยๆยางพารา นำยางมาปลูก 10 ไร่ ระยะเวลาที่ยางพาราจะให้ผลผลิต มันยาวนาน 6-7 ปี ครอบครัวตนเองต้องกิน ต้องใช้ พร้อมได้รับคำแนะนำจาก “เกษตรตำบล” ให้ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า โดยแนะนำให้ปลูกข้าวโพด ตนเองปฏิบัติตามทันที่ ต้มขาย ขายสด พออยู่ได้ หมุนเวียนกับพืชผัก เช่น หอม ผัดกาดขาวปลี เขียวปลี กวางตุ้ง มะเขือเปราะ บั๊กเคอรี่ ผักเสี้ยน ผักโขมที่ขึ้นเอง เก็บไปขายกำละ 3-5 บาท ได้เงินหมุนเวียนตลอดทั้งปี 30,000-4,000 บาท ตอนนี้มันสะท้อนหัวใจ พอตนเองปลูกยางพารา ตอนนี้ราคาลดลงๆ ดังที่ภาษาอีสานที่ว่า “คนจะโชคดีไปขี้ก็พบเห็ด คนที่โชคไม่ดีไปเก็บดันเหยียบขี้” วาสนาคนมันต่างกัน เลี้ยงวัวในป่ายางพารา เป็นรายได้รายปี 7 ตัวให้ลูกทุกปี ที่นี่ตนเองเน้นการเกษตรอินทรีย์ ใช้มูลโค มูลกระบือ มูลไก่ ผักเขียวงามสดใสมากครับ มีรายได้ทุกวัน

ทางด้านนางสีดา ไชยรัตน์ เกษตรกรวัน 65 ปี กล่าวว่า ตนเอง ปลูกพริก มะเขือเทศ มะละกอ ให้ผลผลิตสูงมาก โดยเฉพาะมะละกอ เป็นพันธุ์พื้นเมือง ลูกโตมาก 3-5 ก.ก./ผล ให้ผลผลิตตั้งแต่โคนต้น จนถึงยอด ใครเดินทางมาพบเห็นต่างขอเก็บพันธุ์ไว้ปลูก การปลูกไม่ได้ยุ่งยากมากนัก ขุดหลุมขนาดปิ้บ 20 ลิตร ผสมดิน ปุ๋ยคอก แกลบ อัตราส่วน 1-1-1 มะละกอเจริญเติบโตดีมาก ต้านทานโรคและแมลง ลูกโต รับประทานสุกรสชาติหวานหอม สามารถขายได้ 50-100 บาท มะละกอ 1 ต้นสามารทำเงินได้มากกว่า 1,000 บาท

นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอเมืองสรวง กล่าวว่า ตนเองได้รับมอบหมายจากนายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ดำเนินการส่งเสริมการเกษตร โดยน้อมนำพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียง หรือโครงการตามแนวทฤษฎีใหม่ เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองสรวง 5 ตำบล 49 หมู่บ้าน 3,855 ครัวเรือน ได้รับการเอาใจใสอย่างใกล้ชิด เพราะมี อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านเมืองแก้ว และมีศูนย์ฯ ขยายครบ 5 ตำบล พร้อมให้คำตอบเกษตรกรได้ทั้งด้าน การลดต้นทุน โซนนิ่ง แปลงใหญ่ การเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ฯ และธนาคารสินค้าเกษตร ให้เป็นไปตามนโยบายแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Single Command) อำเภอเมืองสรวง ดำเนินการตามนโยบาย ฯพณฯ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

****วัชรินทร์ เขจรวงศ์ รายงาน โทร.085-7567108

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรสิงขร101ความเห็น (0)