องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ อ.เวียงสา จ.น่านความเห็น (0)