ปรัชญาการปฏิรูป "self reform and mutual reform" "ปฏิรูปตนเอง แล ร่วมกันปฏิรูป" คล้ายกับ ปรัชญาสหกรณ์ "self help and mutual help " "ช่วยตน ช่วยกัน"

ปรัชญาการปฏิรูป "self reform and mutual reform" "ปฏิรูปตนเอง แล ร่วมกันปฏิรูป"
คล้ายกับ ปรัชญาสหกรณ์ "self help and mutual help " "ช่วยตน ช่วยกัน"

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559

ส่วนสำคัญที่สุดของรายการอยู่ตอนกลาง ๆ คือ การปฏิรูปประเทศไทย

ฟังแล้วคิดต่อ ปรัชญาการปฏิรูปประเทศไทย คล้าย ปรัชญาการสหกรณ์

ปรัชญาการสหกรณ์ "self help and mutual help" ช่วยตน แล ช่วยกัน

ปรัชญาการปฏิรูป "self reform and mutual reform" ปฏิรูปตนเอง แล ร่วมกันปฏิรูป

หากให้คุณลุงหัวหน้าคสช. ปฏิรูปคนเดียว พูดไปคนเดียว การปฏิรูปประเทศไทย

ก็จะสำเร็จได้ แต่คงอีกสัก 2,000 ปี

แต่ถ้าทุกคนใช้ปรัชญาการปฏิรูป คือปฏฺิรูปตนเองก่อน แล้ว ร่วมกันปฏิรูป ครอบครัว หมู่คณะ ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศ การปฏิรูปประเทศ น่าจะสำเร็จได้ก่อน 20 ปี อาจเป็นสัก 15 ปีก็เป็นได้

พีระพงศ์ วาระเสน (บ๊อบบี้)

ลูกหลาน ร.11 พัน. 3 รอ.

1. จาก youtube เป็นแบบฟัง และดูสีหน้าท่านนายก ตอนพูด

2. แบบอ่านถอดคำพูดท่านนายก ออกมาเป็นคำต่อคำ

http://www.thaigov.go.th/index.php/th/program1/ite…

3. เปิดแบบ 1 และแบบ 2 พร้อมกัน ก็จะได้ฟังเสียง และอ่านไปพร้อมกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)