กองทุนรวม

ความหมายของกองทุนรวม

กองทุนรวมมีความหมายหลากหลายแบบ แต่กองทุนรวมเหล่านั้นนอกจากข้อดีแล้ว แต่บางจุดยังมีข้อเสีย เช่น ความเสี่ยงต่างๆเกิดขึ้นตามมาอีกด้วย ดังนั้น คำว่า"กองทุนรวม"ในหลายๆความหมาย ย่อมมีหนึ่งความหมาย คือ ความหมายในอุดมคติที่นักลงทุนอยากให้เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจริงบางส่วน

แนวคิดกองทุนรวมในอุดมคติ คือ การที่ผู้ลงทุนรายย่อยหลายๆราย นำเงินมารวมกันเพื่อลงทุน อาจจะระดมทุนไปเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆตามนโยบายการลงทุนหรือที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยกองทุนควรมีความเสี่ยงน้อยหรือไม่มีความเสี่ยงเลย ผู้ที่จะลงทุนส่วนมากอาจจะเป็นนักลงทุนที่มีทุนทรัพย์จำกัด ไม่มีประสบการณ์ความรู้และเวลาในการศึกษาหาข้อมูลรวมทั้งความชำนาญในการลงทุน กองทุนรวมจึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมีการลงทุนที่เป็นระบบ มีจุดมุ่งหมายที่จะนำเงินไปลงทุนที่แน่นอนและได้รับผลตอบแทนในการลงทุนและข้อกำหนดภายใต้ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เป้าหมายทางธุกิจความเห็น (0)