อาสาพลังใจ

ผู้ปกครองเครือข่ายอาสาปฏิบัติงานห้องพลังใจ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึก..ครูเล็กความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

คุณครูอาสา ผู้ปกครองเครือข่าย นักเรียนแกนนำ YC เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา รอบที่ 2 กับนายเทียน กล่ำบุตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายนิรันดร์ ณ ลำปาง ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง นางสาวเพียงใจ ดีคาร ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานแนะแนว และหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคุณครูแนะแนวทุกท่า