​@พ่อแม่คอยป้อง Counter ๑๖๒ บท

@พ่อแม่คอยป้อง Counter ๑๖๒ บท
>หน้าพ่อแม่ แลมา เวลาคิด
จะทำผิด จิตลอย เฝ้าคอยห้าม
ถึงจะรวย ด้วยเงิน กรรมเดินตาม
เพื่อนเหยียดหยาม ยามพล้ำ อย่าทำเลยฯ..”นายช่างใหญ่๕๙”

.. ร่ายอารมณ์คนเกษียณ .. บ้านสวนอย่างละมัย ..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีคนใต้ความเห็น (0)