อธิบายมาตราการ QE อย่างง่าย
ความเข้าใจมาตราการ QE

การผ่อนคลายนโบายการเงินเชิงปริมาณ หรือ การอัดฉีดสภาพคล่อง(หรือพิมพ์เงินให้มีมากๆ) เข้าไปในระบบแบบปริมาณมหาศาล

จุดประสงค์เพื่อ

1. ให้แน่ใจว่าสภาพคล่องในระบมีอยู่อย่างงเพียงพอ

2. ลดต้นทุนทางการเงิน เป็นการเพิ่มราคาสินทรัพย์หรือลดต้นทุนทางการเงินเฉพาะเจาะจง เช้น พันธบัตรระยะยาวและกองทุน

3. เป็นการไล่เงินออกจากทรัพย์สินปลอดภัยไปยังสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มมากขึ้น

ที่มาของภาพ : https://www.google.co.th/search?


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มาตราการQEความเห็น (0)