กองทุนเปิด - กองทุนปิด


กองทุนเปิดและกองทุนปิดมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความต้องการสภาพคล่องของผู้ลงทุนแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นแบบระยะยาวที่ต้องใช้เงินเย็นสำหรับการลงทุน หรือเป็นแบบที่ต้องการความคล่องตัว สามารถถอนตัวจากการลงทุนได้ทันทีตามความต้องการทุกเมื่อ

1. กองทุนเปิด (Opened - End Fund)

กองทุนรวมชนิดที่อาจมีการกำหนดอายุโครงการหรือไม่ก็ได้ ที่สำคัญคือ บลจ. สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมและต่อเนื่องได้ หลังจากที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งแรกไปแล้ว รวมถึงสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา แต่ บลจ. จะมีการกำหนดระยะเวลาในการขาย มักจะเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวตอนเริ่มต้นโครงการ และจะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจนกว่าจะครบกำหนดอายุกองทุนรวม และราคาซื้อขายจะมีมูลค่าเท่ากับ NAV ต่อหน่วยบวกหรือลบค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)

2. กองทุนปิด (Closed - End Fund)

เป็นกองทุนรวมที่ บลจ. ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะเปิดขายและรับซื้อขายคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน และเปิดให้มีการจองซื้อหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวเมื่อเริ่มต้นโครงการ หลังจากนั้นก็จะไม่มีการออกขายหน่วยลงทุน ทำให้จำนวนของหน่วยลงทุนของกองทุนคงที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ผู้ลงทุนก็ยังไม่สามารถที่จะขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ บลจ. ก่อนครบกำหนดอายุโครงการได้ และราคาซื้อขายจะเป็นไปตามกลไกของตลาด กรณีที่มีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดรอง


แหล่งอ้างอิง : http://www.set.or.th/education/th/begin/mutualfund.html

คำสำคัญ (Tags):
หมายเลขบันทึก: 603218เขียนเมื่อ 9 มีนาคม 2016 13:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 มีนาคม 2016 14:01 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

 เพิ่มความเห็น
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี