จิตกะกาย ใครเป็นนาย

มีคำสอนจากพระอริยะหลายท่านว่า "จิตเป็นนายกายเปนบ่าว" แต่วันนี้เราไม่เชื่อ ขอแย้ง ว่าเท่าเทียมกัน สัตว์ชั้นต่ำกว่าคนหรือสูงกว่าคนจะบรรลุธรรมไม่ได้ ต้องคนเท่านั้น แสดงว่ากายแห่งคนนี้สำคัญมาก มีสมอง มีอารมณ์ มีสัญญา อุปาทาน ที่ยึดโยงกันอย่างหนุบหนับ นี่แหละใยแมงมุมเพื่อสู่การรอดพ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เรื่องนี้คงเหมือน..มือกับปากที่ทะเลาะกันมัง...ใครทำให้ท้องอิ่ม...5555..