ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

janya tananimit
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)"

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประกาศนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ "การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เป็นแนวทางดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อต้องการจะตอบโจทย์ว่า จะทำอย่างไรให้เด็ก ผู้ปกครอง และครู มีความสุขในการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้พิจารณาเรื่องเวลาเรียนของเด็กในปัจจุบันด้วย โดย "จัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ให้แก่เด็ก เพื่อให้เด็กมีความสุขกับการเรียนรู้ ไม่มีความเครียด และไม่มีการบ้านเพิ่ม ซึ่งมั่นใจว่าจะทำให้เด็กมีความสุขในการเรียนมากขึ้น และผู้ปกครองก็จะมีความสุขเมื่อเห็นลูกมีความสุข และเชื่อว่าคุณครูก็คงจะมีความสุข"

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กทม ได้สนองนโยบาย กำเนินการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ในทุกกลุ่มสาระ ดังเช่น

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรม STR ผลิตภัณฑืสันติราษฎร์

(ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อม)

ผลผลิตจากการจัดกิจกรรม STR ผลิตภัณฑืสันติราษฎร์ (ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อม)

ด้วยการนำความรู้เรื่องการผลิตเอนไซม์ชีวภาพ มาใช้ในการทำน้ำยาทำความสะอาดเอนไซม์ชีวภาพ

นักเรียนได้นำผลงานไปใช้ที่บ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แบ่งปันความเห็น (0)