160305-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด P – Participles

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Participles นาม รูปแบบกริยา ที่ลงท้ายด้วย ‘-ed’ หรือ ‘-ing’ และใช้เป็น adj. (CLAD)

Chamber Dict. อธิบายว่า เป็น กริยา รูป non-finite

ใช้เพื่อจัดรูปให้เป็น compound tenses (เช่น broken ในวลี had broken)

และให้เป็น adj. (เช่น burning ในวลี the burning bush)

และว่า participle หนึ่ง ตามปกติ มีความหมายเป็น passive อ้างอิงถึง การกระทำที่ผ่านมาแล้ว

NOAD อธิบายว่า ทางไวยากรณ์ เป็นการจัดรูป คำ จากกริยา

เช่น going, gone, being, been

และใช้ ให้เป็น adj. เช่น working woman, burned toast

หรือให้เป็น นาม เช่น good breeding

ในภาษาอังกฤษ ยังมีการใช้ participle ทำให้เป็นรูป compound verb เช่น is going, has been

A2Z อธิบายว่า ใช้ participles ทำให้ tenses สมบูรณ์

Present participles ลงท้ายด้วย ‘-ing’ เช่น

I am cooking.

They were washing.

You would have been celebrating.

โดยทั่วไป Past participles ลงท้ายด้วย -d หรือ -ed

แต่มีข้อยกเว้น ไม่น้อย เช่น

I have labored.

You are amazed.

It was heard.

We should have been informed.

จำเป็นต้องระมัดระวัง เมื่อใช้ Past participle ในรูป irregular

ที่สามารถ ตรวจสอบความถูกต้องได้ กับ Dictionary ต่างๆ เช่น

to choose เป็น chosen,

to teach เป็น taught,

to begin เป็น begun.

ใช้ past participle เป็นคำที่สร้างประโยคให้สมบูรณ์

ยังสามารถใช้ Participles ให้เป็น verbal adjectives

นั่นคือ การขยายคำ ด้วยการเสนอ การกระทำหลายอย่าง เช่น

A howling baby.

A desecrated grave.

สามารถใช้ verbal adjectives เป็นคำเริ่มต้นประโยค เช่น

Howling loudly, the baby woke everyone up.

Desecrated with graffiti, the tombstone was a sad sight.

ต้องระมัดระวัง ว่า verbal adjective ใช้ ขยาย นามหรือสรรพนาม ที่เหมาะสม

การจัดวางไม่ถูกที่ อาจส่งผลให้เกิดเป็นคำที่สร้างความขบขันได้


ดูคำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)