ให้นักศึกษาเข้าไปทำความเข้าใจความหมายของชื่อจัดตั้งใน แผนภูมิขั้นบันได แล้วตอบครูให้ได้ว่าตัวเองมีชื่อจัดตั้งว่าอย่างไร เวลาพูดคุยกับครูให้ระบุ ชื่อจัดตั้ง ของตนเองด้วยครับ