เมื่อวันพุธ ที่ 15 พ.ย 2549 ในเวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มีแขกจากภายนอกคณะฯมาเยี่ยมเยือนโดยมีท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกิจการนิสิต   ในหัวข้อสบายๆ ว่าสภากาแฟนิสิต  และผมก็ได้มีรูปภาพนำมาฝากเช่นเคยครับ

 ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในงาน

 

ท่านรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะสหเวชฯต้อนรับผู้มาร่วมงานอย่างเต็มที่

 

 ภาพบรรยากาศโดยรวม ที่มีผู้เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก