ชื่อเล่น  น้องอ้อม  อายุ 17 ปี   ประสูติ 08/07/2532 

 ที่อยู่ 133 ม.5  ต.ทุ่งคาวัด  อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

นิสัย  อ่อนโยน อ่อนหวาน ร่าเริง แจ่มใส

ชอบทาน  นม,ขาวผัด  ชอบสี สีฟ้า