ได้ลองเล่น Software อยู่ตัวหนึ่งเป็น Web Base Application 

มี Concept ที่น่าสนใจและน่าเอาเป็นแบบอย่าง แถมแผนภาพสวยอีกแน่ะ

 

Software ตัวนี้ชื่อ Modern BIll เป็นประเภทการจัดการเรื่องการซื้อ Hosting ซึ่งสามารถทำเป็นระบบ Billing ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยัง integrate กับ control panel อื่นๆ และ เชื่อม gateway ไปยัง e-payment ที่อื่นๆ

 

Ref : http://www.modernbill.com/billing-software/architecture.php