green

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ    สกิลวดี        นามสกุล  ธีรานุวรรตน์

ชื่อเล่น  กรีน  เกิดวันศุกร์ที่ 17  มิถุนายน  พ.ศ.  2531

ที่อยู่  24  ม.3  ต. คลองชะอุ่น  อ.  พนม  จ. สุราษฎร์ธานี   84250

โทร(บ้าน)  0-7739-8051    โทร(มือถือ) 08-1677-0503

บิดาชื่อ นายวีระวัฒน์  นามสกุล  ธีรานุวรรตน์          อาชีพ  ทำสวน

มารดาชื่อ  นางอุทัยวรรณ  นามสกุล  ธีรานุวรรตน์   อาชีพ  ทำสวน

มีพี่น้อง 3 คน  มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาววัลยาพร  ธีรานุวรรตน์     

2. นายอมรศิลป์        ธีรานุวรรตน์ 

3. นางสาวสกิลวดี    ธีรานุวรรตน์

จบอนุบาล-มัธยมต้นที่ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 

กำลังจะจบมัธยมปลายที่  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

ชอบสี  ฟ้า

ชอบกิน อาหารสิ้นคิด(ข้าวผัด)

ชอบเล่น  กีฬา(วอลเลย์บอล)   

ชอบเพื่อนทุกคน  ยกเว้น  คนเห็นแก่ตัว

                                         คนขี้โมโห

                                         คน.............

ความถนัด  เล่นซอ

                  เล่นกีฬา

                  แสดง