160228-3 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด O – Opaque & transparent / operator & operative

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Opaque & transparent เป็นคำมีความหมายตรงกันข้าม แต่ไม่เสมอไป

Opaque adj. opaquer, opaquest หมายถึง ทึบแสง มืด

Despite your help, the problem still seems opaque to me

Bottles filled with a pale opaque liquid.

เฉพาะกับภาษา ใช้เป็นทางการ หมายถึง ยากจะเข้าใจ

I find her poetry rather opaque.

Technical jargon that was opaque to her.

Transparent adj. หมายถึง สิ่งที่แสงผ่านได้

Grow the bulbs (เหง้าของพืช) in the transparent plastic box, so the children can see the roots growing.

หมายถึง ชัดเจนและง่ายที่จะเข้าใจ หรือจำได้

I think we should try to make the instruction more transparent.

หมายถึง เปิดเผย ซื่อตรง ไม่มีความลับ

We are committed to being totally transparent about our charges.


Operator & operative ความหมายที่แตกต่างมีอยู่เล็กน้อยที่

คำหลังใช้กับคนมีความเก่งกาจและฉลาดหลักแหลมมากกว่า ในการปฏิบัติงาน

Operator นาม บุคคลมีหน้าที่หรือใช้งานและควบคุมเครื่องจักรหรือยานพาหนะ

A switchboard operator.

A radio operator.

Operative เมื่อเป็น นาม คนงานโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติด้วยมือ

หรือในหน้าที่พิเศษ

ในอเมริกาเหนือส่วนใหญ่คือคนทำงานลับให้แก่องค์กรหนึ่งเช่น CIA

He is an operative in the Treasury Department.

This spy spent years as an operative behind the Iron Curtain.

เมื่อเป็น adj. หมายถึง ทำงานได้ หรือมีผลจริง

The agreement will not become operative until all members have signed.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)