160224-7 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด N – Nouns

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Nouns มี สี่ ชนิดคือ common, proper, abstract, และ collective

ระมัดระวัง การออกเสียง Proper Noun

เพราะเป็นชื่อเฉพาะของคน เมือง ประเทศ หนังสือพิมพ์ วันต่างๆของสัปดาห์ ธุรกิจ และอื่นๆ

เขียนขึ้นต้นด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่

ข้อสังเกต เดือนต่างๆของปี เขียนขึ้นต้นด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่ แต่กับฤดู ไม่ต้อง เช่น

April, the spring, แต่ถ้าพูดถึงห้วงเวลาต้องตัวใหญ่ เช่น the Spring term.


อย่าสับสนระหว่าง proper และ common noun

Labrador - common noun

Tinker - proper noun (ต้องพิมพ์ใหญ่)

Abstract noun เป็นชื่อของ ความคิด อารมณ์ ภาวะจิตใจ และอื่นๆ

ยากที่จะจดจำ รูปแบบที่ถูกต้อง อาจมีการลงท้ายที่แตกต่างๆได้อย่างมาก

เมื่อไม่แน่ใจต้องตรวจสอบกับ พจนานุกรม = Dictionary

มีคำต่างๆ เช่น optimism, pride, complexity,

failure, diffidence, depth,

bravery, kindness, excitement, exhilaration และอื่นๆ

นักเขียนบางคน เติม -ness ต่อท้าย คุณศัพท์ เพื่อหมายให้กลายเป็น abstract noun

ซึ่งได้ผลเป็นบางครั้ง แต่ส่วนมากจะผิด


Collective noun เช่น audience, flock, herd, congregation

ถือว่าเป็น นามเอกพจน์ ถ้านับจำนวนรวมทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียว

The audience was wildly enthusiastic.

ถือว่าเป็น นามพหูพจน์ เมื่อนับจำนวนหน่วยแยกย่อย ของแต่ละหน่วย ที่รวมกัน

The jury were divided over his guilt.
=END of N=

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)