เทคนิคคิดเลขเร็ว

เข้าใจง่ายขึ้นเยอะ เทคนิคคิดเลขเร็ว และสูตรคณิตศาสตร์น่ารู้

231378-attachment

เทคนิคการบวกเลขเรียงกัน 10 จำนวน

เข้าใจง่ายขึ้นเยอะ เทคนิคคิดเลขเร็ว และสูตรคณิตศาสตร์น่ารู้

231379-attachment

เทคนิค หารเร็ว 1

231381-attachment

เทคนิค หารเร็ว 2

231383-attachment

เทคนิค หารเร็ว 3

231380-attachment

เทคนิคการคูณเลข 11

231384-11

เทคนิค X เลข 11

231382-attachment

หา % แบบรวดเร็ว

231385-attachment

คูณลัดเลข 2 หลัก

231386-attachment

วิธีการคูณเลขจำนวนมาก

231387-attachment

หาคำตอบเลขยกกำลัง 2 ภายในบรรทัดเดียว

231388-attachment

เทคนิคการลบเลขเร็ว 1

231389-attachment

เทคนิคการลบเลขเร็ว 2

231390-3

การถอดรากที่ 3 ใน 3 ขั้นตอน

231391-attachment

หาคำตอบเลขยกกำลัง 2 ที่ลงท้ายด้วย 5

231395-attachment

231398-2

หาคำตอบเลขยกกำลัง 2 ภายในบรรทัดเดียว

231394-attachment

หาคำตอบการคูณเลข ที่ลงท้ายด้วย 9 (double)

231392-attachment

หาเศษเหลือที่เกิดจากการหารด้วย 9

231393-attachment

คูณเลขใดๆ อัจฉริยะ

231397-attachment

การหารด้วย 9 ได้คำตอบไม่เกิน 9 วินาที

231399-attachment

สูตรการหาเลขยกกำลัง

231401-attachment

สูตรการหาความน่าจะเป็น

231400-attachment

ความน่าจะเป็น

231402-attachment

สูตรการหาอนุกรมต่างๆ

231405-attachment

หน่วยการวัดความยาว

231406-attachment

231407-attachment

231408-attachment

สูตรการแยกตัวประกอบ

231409-attachment

พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม

231410-attachment

ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ %

231411-attachment

ตรีโกณมิติ

231412-attachment

231413-attachment

สูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม

231415-o

เรื่องน่ารู้ของเลข 0


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคนิคคิดเลขเร็วความเห็น (0)