ร่ายอารมณ์คนเกษียณ Counter ๑๔๕ บท

>กายใจผ่อง ยองใย หัวใจสุข
ไม่มีทุกข์ ขลุกขลัก มาหักหาญ
ได้ถึงพระ ขจัดหมอง ไม่ต้องการ
ให้สำราญ บานหทัย ในวัยเราฯ..”นายช่างใหญ่
>> ขอให้ระลึกรู้และโชคดีในวันอังคาร ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นะ.. Counter ๑๔๕ บท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีคนใต้ความเห็น (0)