ร่ายอารมณ์คนเกษียณ Counter ๑๔๔ บท

>เพ็ญเดือนสาม ตามว่า วันมาฆะ
บูชาพระ จะครบ พร้อมองค์สี่
มาประชุม กลุ่มคู่ พระภูมี
ชาวพุทธทวี ตรีฉัตร พระรัตนตรัยฯ..”นายช่างใหญ่๕๙”
++ ขอให้ทุกท่านระลึกรู้และโชคดีในวันจันทร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นะครับ. Counter ๑๔๔ บท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีคนใต้ความเห็น (0)