ปราชญ์ชุมชนในภาคตะวันตกกลุ่มเกษตรอินทรีย์วังตะกู(ครั้งที่2)57/42

กิจกรรมกลุ่มเกษตรอินทริย์วังตะกู

วันที่18กุมภาพันธ์2559ได้ไปเช้ารวมประชุมกับกรรมการและชาวบ้านที่บ้านวังตะกูเรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์และวิธีการทำปุ๋ยหมักและยังประชุมกับเรื่องจุดอ่อนจุดเด่นในกลุ่มชาวบ้านและคณะกรรมการที่ทำปุ๋ยอินทรีย์ในหมู่บ้านจุดเด่นของโรงปุ๋ยอินทรีย์บ้านวังตะกูคือ1ปุ๋ยมีมาตฐานมีใบรับรอง2รูปแบบบริหารจัดการที่เด่นชัด3มีการประชุมกันต่อเนื่องเพื่อแก้ไข้ตลอดเวลา4มีวัตถุดิบหายง่ายในชุมชน5สามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับคนภายนอกได้จุดอ่อนของกลุ่มคือ1การตลาดยังอยู่ในวงจำกัด2เครื่องจักรในการทำงานยังไม่เพรียงพอในการผลิตปุ่ยอินทรย์3แรงงานหายากค่าแรงสูง4การประชาส้มพันธ์อยู่ในวงจำกัด5สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผุ้สุงอายุและกลุ่มของเราได้เช้าช่วยคณะกรรมการยกโต้ะเก้าอี้ให้ชาวบ้านมาประชุมในครึ่งนี่อีกด้วย

แผนที่ศูนย์การเรียนรู้วังตะกู


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์:ภาวะผู้นำในภาคตะวันตกความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมาก

วันก่อนไปแถวนั้นเหมือนกันครับ