ระบบการจัดการความรู้

ระบบการจัดการความรู้ ( Knowledge Management System : KMS) ด้วยความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาใช้ในการจัดการความรู้ ทําให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management System : KMS) ที่ช่วยให้การจัดการความรู้มีความง่ายและสะดวกมากขึ้น ปัจจุบันมีระบบการจัดการความรู้สําเร็จรูปในเชิงพาณิชย์ทั้งระบบที่ใช้กบองค์กรทั่วไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาวเมทินี พืชภูมิความเห็น (0)