มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาพัฒนาชุมชน

นิทรรศการแสดงผลงานฝึกวิชาชีพของนักศึกษาพัฒนาชุมชนภาค กศ.พป.

สรุปภาพรวมของหน่วยฝึกวิชาชีพที่ 1 และ หน่วยฝึกวิชาชีพที่2

หน่วยที่ 1 : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ล่องเรือชมคลองมหาสวัสดิ์ สำนักงานพัฒนาชุมชน

ภาพแสดงนิทรรศการหน่วยฝึกวิชาชีพที่1

ประธานหน่วยฝึก นางปราณี สวัสดิ์แดง

ทางท่องเที่ยวเกษตร เป็นอีกทางหนึ่งของการท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้รับความเพลิดเพลิน จากทัศนียภาพที่สวยงามแล้วยังได้รับความรู้ที่เกี่ยวกับการเกษตร และวิธีการดำรง ชีวิตวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่น่าสนใจ คลองมหาสวัสดิ์ตั้งอยู่ใน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นคลองที่มีประวัติศาสตร์สำคัญ ประชาชนริมคลองมีวิ๔ชีวิตรแบบดั้งเดิมและทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ไม้ผลพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับรวมไปถึงทัศนียภาพ เป็นธรรมชาติสวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยว

ภาพนักศึกษาพัฒนาชุมชน กศ.พป.

คลองมหาสวัสดิ์ สายน้ำประวัติศาสตร์ของอำเภอพุทธมณฑล คลองขุดในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าให้ เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี (ขำ บุญนาค) เริ่มขุดในปี พ.ศ. 2398 ขุดเสร็จปี พ.ศ.2403 ขนาดกว้าง 7 วา ลึก 6 ศอก ยาว 27 กิโลเมตรเศษ ปัจจุบัน คลองนี้กว้างไม่ต่ำกว่า 40 เมตร ลึกประมาณ 7 เมตร จุดเริ่มต้นอยูที่คลองบางกอกน้อย ริมวัดชัยพฤกษษ์มาลา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ไปออกแม่น้ำท่าจีน ตรงบริเวณศาลเจ้าสุบิน ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม


จุดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

สวนกล้วยไม้

กิจกรรมให้ความรู้ทางการเกษตร

-การปลูกและขยายพันธุกล้วยไม้

-การผลิตกล้วยไม้เพื่อการส่งออก

-ชมดอกกล้วยไม้พันธุ์ “ ทัศนี” ซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทย

-บ้านนายชุม คชเวช หมู่ที่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พื้นที่ 12 ไร่

นาบัว

กิจกรรมให้ความรู้ทางการเกษตร

-การปลูกดอกบัวพันธุ์ฉัตรคู่

-การเก็บบัว

-พายเรือเล่นในนาบัว

-บ้านนายแจ่ม สวัสดิโต หมู่ที่ 3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เนื้อที่ 20 ไร่

ภาพแสดงนิทรรศการหน่วยฝึกวิชาชีพที่1

สวนผลไม้

กิจกรรมให้ความรู้ทางการเกษตร

-การปลูกส้มโอ พันธุ์ขาวทองดี ขาวน้ำผึ้ง ขาวหอม

-มะม่วงทุกพันธุ์

-มะพร้าวทุกพันธุ์ธรรมดา พันธุ์กะทิ

-มะปราง มะกอก กระท้อน หมาก

-นายบุญเลิศ เศรษฐอำนวย หมู่ที่ 1 9 ต.ศาลายา เนื้อที่ 40 ไร่

การแปรรูปผลผลิตเกษตร

กิจกรรมให้ความรู้ การแปรรูปผลผลิตเกษตร

-ไข่เค็มไอโอดีน

-ผลไม้อบแห้งปรุงรส

-มะกอก มะม่วง มะยม มะละกอ ฝรั่ง กลุ่มแม่บ้านเกสรกรมหาสวัสดิ์

-นางปราณี สวัสดิ์แดง ประธานกลุ่ม หมู่ 3 ต.มหาสวัสดิ์

ภาพแสดงนิทรรศการหน่วยฝึกวิชาชีพที่1

ภาพผลิตภัณแปรรูปของ ต.คลองสวัสดิ์

การเดินทางมายังศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

รถประจำ

สาย ปอ.515 อนุสาวรีชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายา

สาย 124 สนามหลวง ศาลายาบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มที่6 57/41 กรณีศึกษาปราชญ์ท้องถิ่นภูมิภาคตะวันออก อ.ประสาท ชนสูต น้ำหมักชีวภาพความเห็น (0)