ครม.แก้กฎหมายรับเบี้ยพิการ

ครม.แก้กฎหมายรับเบี้ยพิการ

นายอานนท์ ภาคมาลี (คนหาปลา ข้าราชการบำนาญ)

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นายสมหมาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติเห็นชอบตามที่ พม. เสนอโดยผ่านความเห็นชอบ คณะกรรมการแห่งชาติเสนอ ให้กระทรวงมหาดไทย(มท.)แก้ไขระเบียบการเบิกจ่าย เบี้ยความพิการให้กับผู้พิการ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ สามารถรับเบี้ยยังชีพความพิการได้ทันที่หลังจากได้ยื่นลงทะเบียนรับสิทธิ จากเดิมที่ต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ปี หรือลงทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายน และจะได้ รับการเบิกจ่ายวงเงินปี งบประมาณถัดไป ซึ่งทำให้ได้รับเบี้ยในเดือนตุลาคมปีถัดไป ทั้งนี้ให้มีผลดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไป ซึ่งมติ ครม.ดังกล่าวเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนพิการ เพราะสามารถได้รับเบี้ยความพิการเดือนละ 800 บาททันที หลังจากลงทะเบียนรับสิทธิ ซึ่งคนพิการได้เรียกร้องเรื่องนี้มานาน ที่ผ่านมาจะต้องรอเบิกจ่ายข้ามปี

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 24233 หน้าที่ 3 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อักษรย่อ ทะเบียนรถความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

Good sense!

"...)แก้ไขระเบียบการเบิกจ่าย เบี้ยความพิการให้กับผู้พิการ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ สามารถรับเบี้ยยังชีพความพิการได้ทันที่หลังจากได้ยื่นลงทะเบียนรับสิทธิ จากเดิมที่ต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ปี หรือลงทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายน และจะได้ รับการเบิกจ่ายวงเงินปี งบประมาณถัดไป ซึ่งทำให้ได้รับเบี้ยในเดือนตุลาคมปีถัดไป ทั้งนี้ให้มีผลดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559..."

เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยละค่ะ

-สวัสดีครับ

-ตามมาเยี่ยมและให้กำลังใจครับ..

-มีผักมาฝากครับ..