160217-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด M – Motion / Mount Fujiyama / Mr. & Mrs. & Ms. / music & singing

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Motion เมื่อใช้เป็น นาม ในความหมาย การเสนอความเห็น เป็นทางการต่อที่ประชุม

เมื่อเป็นการจดบันทึกการประชุมนั้น ใช้

She recognized the majority leader, who motioned that the body adjourn.

The head of our commission made a motion that we rewrite the constitution.

แต่เมื่อเป็นการกระทำที่ผู้กระทำต้องการเสนอ motion ในที่ประชุม

ให้ใช้ move แทน โดยพูดว่า

I beg to move that this House deplores the current economic policies.

I move to adjourn.


Mount Fujiyama ภูเขาไฟ ที่รู้จักกันดี

ชื่อของเขาคือ Fuji และคำที่ตาม yama แปลว่า ภูเขา = mountain

ดังนั้น ในการใช้ที่ถูกต้อง ไม่ควรเติม mount ให้เป็นการเรียกซ้ำซ้อน

ควรรับทราบไว้ด้วยว่า การออกเสียง Fujiyama ในภาษาอังกฤษ ก็ทำให้คนญี่ปุ่น งง อยู่แล้ว


Mr. & Mrs. & Ms. โปรดดู 600391 เพิ่มเติม สำหรับ สองคำหลัง

Mr. เป็นคำรูปแบบย่อ ของ Mister เมื่อใช้นำหน้า ชื่อของชายคนหนึ่ง

พหูพจน์ คือ Messrs. ซึ่งถือเป็น คำโบราณและใช้ส่วนใหญ่ในอังกฤษ

อย่างเป็นทางการ หมายถึง ที่มากกว่าหนึ่งคนพร้อมกัน หรือเป็นชื่อของบริษัท

Messrs Wood and Laurence, solicitors.

Mr. Seth Mieley and Mrs. Alix Greenway won the dance contest.

Mmes. (หรือ Mesdames) Fogarty and Sloan and Messrs. Nieley and White attended the play.

ในเมื่อเราไม่ทราบ และไม่สนใจ ว่า Barbara แต่งงานแล้วหรือยังโสด จึงเรียกเธอว่า

Ms. Barbara Kenneally.


Music & singing

Music เป็นศิลปะหรือศาสตร์ ของการผนวกรวม เสียงร้องและเสียงเครื่องดนตรี เข้าด้วยกัน

ให้เกิดเป็น รูปแบบการประสานที่แสดงอารมณ์ความรู้สึก

Singing กริยา หมายถึง การทำให้เกิดเสียงที่เป็นเหมือนดนตรี

All singing is music, but not all music is singing.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)