๑๘๑. งดเผาตอซัง..แต่ก็ยัง..หนีไม่พ้นหิมะสีดำ

สนองนโยบายรัฐบาลในการบรรเทาภาวะโลกร้อน และให้ความสำคัญกับการจัดการดิน และเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตของเกษตรกร ที่แต่เดิมต้องพึ่งพาการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเป็นจำนวนมาก ให้ปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพ..

วันนี้..ได้รับหนังสือเชิญจากพัฒนาที่ดินจังหวัด..ให้เข้าร่วมงานโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช..ในหนังสือ..ยังได้ขอความอนุเคราะห์ให้นำนักเรียน จำนวน ๓๐ คน หรือ ๑ ห้องเรียน..ให้เข้าร่วมงานด้วย.....

ผมมีนักเรียนไม่มากนัก จึงต้องนำนักเรียนไปถึง ๓ ห้อง ก็มี ป.๔ ป.๕ และ ป.๖ รวมกันแล้วก็ได้นักเรียนไปร่วมงานเพียง ๒๕ คน..เท่านั้น

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน..บอกว่า..สนองนโยบายรัฐบาลในการบรรเทาภาวะโลกร้อน และให้ความสำคัญกับการจัดการดิน และเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตของเกษตรกร ที่แต่เดิมต้องพึ่งพาการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเป็นจำนวนมาก ให้ปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพ..

ผมกับนักเรียน..ถึงห้องประชุม..เก้าโมง...ท่านนายอำเภอมาเปิดเก้าโมงครึ่ง..หลังพิธีเปิดผ่านไป กิจกรรมการบรรยายและสาธิต..ดูเร่งรีบไปหมด..เพราะกิจกรรมดีๆในโครงการนี้..จะต้องให้เสร็จก่อนเที่ยง.. กิจกรรมแรก..สาธิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เพื่อช่วยให้การย่อยสลายง่ายขึ้น ใช้ร่วมกับการไถกลบตอซัง กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในดิน..

โดยปกติ..ชาวบ้านในชุมชน..เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว จะไม่เผาฟาง เหมือนเมื่อก่อน จะมัดฟางเป็นก้อนให้วัว หรือไม่ก็เก็บไว้ขาย ส่วนการไถกลบ..ก็จะไม่ใช้น้ำหมักชีวภาพแต่อย่างใด..

เรื่องต่อไป..จึงมีความสำคัญ..วิทยากร..ได้สาธิต.การทำน้ำหมักจากผักและผลไม้ บอกส่วนผสมจนครบหมดทุกอย่าง สิ่งที่จะขาดไม่ได้ ก็คือ กากน้ำตาล..และ พด.๒....

ผมเห็นว่า..วิทยากรรีบสาธิต..ผมจึงต้องคอยถาม เพื่อให้นักเรียนคิดตามไปด้วย และบางเรื่อง ผมเองก็ไม่รู้..เช่น..กากน้ำตาล..ไม่ต้องใช้มากก็ได้..ถ้าเปลือกผลไม้มีรสส้ม และ พด.๒ ฉีกซองแล้วต้องใช้ให้หมดในคราวเดียว ..

วิทยากร..บอกวิธีการใช้ พด.๑...เพื่อใช้ในกิจกรรม ปุ๋ยหมักใบไม้..โดยที่ไม่ต้องรอการย่อยสลายถึง ๕ – ๖ เดือน...จะต้องใส่ ยูเรีย หมั่นพลิกกลับใบไม้ทุกๆ ๗ วันและควรใช้พลาสติกคลุมทุกครั้ง

กิจกรรมสุดท้าย..การใช้ สารเร่ง พด.๖ เพื่อทำน้ำยาฆ่าแมลง โดยใช้สารสะเดาและยาสูบ วิทยากรให้ผมกับนักเรียน..เข้าไปชมใกล้ๆ ใส่ส่วนผสมและคนให้เข้ากัน..ผมสอบถามกระบวนการขั้นตอนจนเข้าใจวิธีการเป็นอย่างดี...

วิทยากร..บอกว่า..ถึงเวลาจะน้อย..แต่ก็ประทับใจ..ที่ครูและนักเรียนให้ความสนใจ..อย่างที่ไม่เคยพบที่ไหนมาก่อน..ว่าแล้วก็เลยมอบ..อุปกรณ์การสาธิต พร้อม พด.๑ จำนวน ๑ ลัง ให้โรงเรียนได้เก็บไว้ใช้นานๆ......

งานเลิกแล้ว..ผมกับนักเรียนเดินกลับโรงเรียน..หิมะสีดำ..โปรยมาจากฟากฟ้า..เต็มสนามและถนนหนทาง...อยากบอกวิทยากรของจังหวัด..จังเลย..ว่าแถวนี้..เขาไม่ได้เผาตอซังกันหรอกครับ..เขาเผาอ้อยกันเป็นประจำทุกปี...เป็นเช่นนี้มาหลายทศวรรษแล้ว..

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหนองผือ...สถานศึกษาพอเพียงความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
เขียนเมื่อ 

Yes. Sugarcane growers have not joined the campaign on climate change and better environment yet. Why don't we ask พัฒนาที่ดินจังหวัด to invite them?