๓๕ ข้อดีของการจำคุกที่บ้านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


การจำคุกที่บ้านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (House Arrest Electronic Monitoring - EM) หรือ ระบบกำไลข้อมือ (electronic monitoring bracelets) และ ระบบกำไลข้อเท้า (electronic monitoring anklets) เป็นนวัตกรรมในการจำคุกทางเลือก (alternatives to incarceration) มีข้อดีที่สำคัญ คือ การแก้ไขปัญหานักโทษล้นคุก (Prison overcrowding)...........


๓๕ ข้อดีของการจำคุกที่บ้านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ข้อดีของการจำคุกที่บ้านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (House Arrest Electronic Monitoring - EM) หรือ ระบบกำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์ (electronic monitoring anklets) และ ระบบกำไลข้อมืออิเล็กทรอนิกส์ (electronic monitoring bracelets)

ประกอบด้วย ข้อดีต่างๆ หลายประการ เช่น

 • ช่วยแก้ปัญหานักโทษล้นคุก (Prison overcrowding)
 • ช่วยประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างคุก
 • ช่วยประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูนักโทษ
 • มีวิสัยทัศน์คุกที่แตกต่าง
 • มีนวัตกรรมคุกใหม่ (Prison Innovations)
 • มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการควบคุมตัวหรือคุมขัง (กำไลข้อมือ และ กำไลข้อเท้า) มาใช้ในงานคุก
 • มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ทักษะ ด้านเทคโนโลยีด้านการควบคุมตัวหรือคุมขัง (กำไลข้อมือ และ กำไลข้อเท้า)
 • คุกมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ทักษะ ด้านเทคโนโลยีด้านการควบคุมตัวหรือคุมขัง (กำไลข้อมือ และ กำไลข้อเท้า)
 • คุกมีมืออาชีพด้านเทคโนโลยีด้านการควบคุมตัวหรือคุมขัง (กำไลข้อมือ และ กำไลข้อเท้า)
 • คุกมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีด้านการควบคุมตัวหรือคุมขัง (กำไลข้อมือ และ กำไลข้อเท้า)
 • มีระบบการจำคุกทางเลือก (alternatives to incarceration) เพิ่มทางเลือกในการจำคุกให้กับประชากร
 • มีการนำทฤษฎีแก้ไขฟื้นฟู (Rehabilitation Theory) มาใช้ในงานคุกอย่างเป็นรูปธรรม
 • มีการนำทฤษฎีลดค่าใช้จ่ายคุกมาใช้ในงานคุกอย่างเป็นรูปธรรม
 • มีการนำทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ (Public Choice Theory) มาใช้ในงานคุกอย่างเป็นรูปธรรม
 • มีการนำทฤษฎีความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust Theory ) มาใช้ในงานคุกอย่างเป็นรูปธรรม
 • มีการนำทฤษฎีนิเวศวิทยามนุษย์มาใช้ในงานคุกอย่างเป็นรูปธรรม
 • มีการนำแนวคิดเพื่อเบี่ยงเบนนักโทษออกจากคุก (โทษสถานเบา โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน เมาแล้วขับ เด็กแว้น ผู้กระทำผิดทางเพศ มิใช่ผู้ร้ายโดยสันดาน ฯลฯ)
 • มีการนำกฎกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจำคุกโดยวิธีการอื่น ที่สามารถจำกัดการเดินทางและอาณาเขต พ.ศ. ๒๕๕๖ มาใช้อย่างในงานของกรมคุกเป็นรูปธรรม
 • มีการใช้โทษจำคุกเท่าที่จำเป็น
 • เป็นการนำงานวิจัยเกี่ยวกับการจำคุกที่บ้านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
 • งานวิจัยเกี่ยวกับการจำคุกที่บ้านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมคุกไม่สูญเปล่า
 • ช่วยลดการกระทำความผิดซ้ำ
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการแก้ไข
 • มีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับคุก
 • ลดปริมาณเจ้าหน้าที่คุกที่ใช้ในการควบคุมนักโทษ
 • เพิ่มโอกาสในการนำเจ้าหน้าที่คุกไปใช้ในการพัฒนาคุกด้านอื่นๆ
 • นักโทษมีโอกาสทำงานหาเลี้ยงครอบครัว
 • ไม่ตัดความสัมพันธ์กับครอบครัว
 • ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในระบบคุกให้มีตราบาปติดตัว
 • นักโทษมีโอกาสทำงานรับใช้สังคม
 • เรียนหนังสือได้ตามปกติ
 • ตัดโอกาสในการเรียนรู้วิชาโจรจากคุก
 • การให้โอกาสในการปรับตัวคืนสู่สังคม
 • กรมคุก และ กระทรวงยุติธรรมมีการเปลี่ยนแปลง
 • ประชาชนอาจพึงพอใจ และ ยอมรับการเปลี่ยนของกระทรวงยุติธรรมเพิ่มขึ้น
โดยสรุป

การจำคุกที่บ้านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (House Arrest Electronic Monitoring - EM) หรือ ระบบกำไลข้อเท้า (electronic monitoring anklets) กำไลข้อมือ (electronic monitoring bracelets) เป็นนวัตกรรมในการจำคุกทางเลือก (alternatives to incarceration) ที่มีข้อดีต่างๆ หลายประการ เช่น ข้อดีในการแก้ไขปัญหานักโทษล้นคุก (Prison overcrowding) ช่วยประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายคุก การเพิ่มทางเลือกในการจำคุกให้กับประชากรคุก ฯลฯ โดยเฉพาะข้อดีในการแก้ไขปัญหานักโทษล้นคุก ที่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจำคุกที่บ้านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่มีการนำไปใช้ควบคู่กับนโยบายทางอาญา มีการแก้ไขกฎหมายยาเสพติด (Legal Drugs) โดยกำหนดให้การซื้อ การจำหน่าย และ การเสพกัญชาเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย (นำกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด) ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ต้องสั่งปิดคุก จำนวน ๑๙ แห่ง ในปี ๒๐๑๓ เพราะคุกขาดแคลนนักโทษ อันเป็นผลจากการใช้นวัตกรรมการจำคุกที่บ้านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่กับ นโยบายทางอาญาที่มีการแก้ไขกฎหมายยาเสพติด โดยการนำกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด ดังกล่าว


.......................


อ้างอิง

ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://beforeitsnews.com/alternative/2014/05/why-n...

และ เว็บไซต์ http://clclt.com/charlotte/keeping-tabs-electronic...คำสำคัญ (Tags):
หมายเลขบันทึก: 601783เขียนเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2016 14:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 มีนาคม 2016 12:47 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (3)

เป็นความรู้ใหม่จ้ะ

จำคุกที่บ้าน ขอบคุณจ้ะ

ขอบคุณอาจารย์ ดร.จันทวรรณ มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม

ขอบคุณอาจารย์มะเดื่อ มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม...........

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี