บ้านบางพุทราท่ามกลาง KM

  ติดต่อ

  พยายามให้ชุมชนหลุดพ้นจากระบบพึ่งพิงมาเป็นระบบพึ่งตนเอง  

        ผลพวงจากการร่วมแรง  ร่วมใจของชุมชนบ้านบางพุทราที่ได้ ้เกิดกลุ่มต่าง ๆขึ้นสามารถแก้ปัญหายากจนของชุมชนได้ในระดับหนึ่ง  ดิฉันในฐานะคุณอำนวยที่รับผิดชอบพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบางจากมีความ ยินดี และภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นชุมชนบ้านบางพุทรา พัฒนาเปลี่ยน แปลงไปโดยใช้ชีวิตแบบครอบครัวพอเพียง
        ตัวอย่างครอบครัวแบบพอเพียงได้แก่  ครอบครัว ผู้ใหญ่อาคม  สุวรรณปากแพรก  ที่บ้านในบ่อมีปลา  ในนามีข้าว  บนคันบ่อมีผัก  มีเป็ด  มีไก่ไว้กินไข่กินเนื้อ   คนในครอบครัวอยู่กันอย่างสุขสบายของ ที่เหลือจากกินก็จะนำไปขายเป็นรายได้และมีการออมเพื่อเป็นทุนยามขัดสน
        เมื่อโครงการจัดการความรู้เกิดขึ้นในเมืองคอน  คณะทีมงาน กศน. เมืองนครศรีธรรมราชและหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่ได้รับมอบ หมายก็ได้จับมือกันเพื่อบูรณาการวางแผนการจัดการความรู้ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบางจากต่อยอดกลุ่มโรงสีชุมชนและพัฒนาคุณกิจ ครัวเรือนให้ขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพในด้านต่าง ๆให้เข้มข้น ยิ่งขึ้นคือพยายามค้นหาและกระตุ้นผู้รู้ภูมปัญญาท้องถิ่น  ผู้นำหมู่บ้าน  ฯลฯ ให้นำความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้มากที่สุด
        ประเด็นสำคัญ  พยายามให้ชุมชนหลุดพ้นจากระบบพึ่งพิงมาเป็น ระบบพึ่งตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 60157, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #km#บางจาก#รักเธอประเทศไทย#ท่าไร่

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)