ปกหนังสือ

         ขอแนะนำหนังสือ "สังคมความรู้  ยุคที่ 2"   โดย ศ. นพ. จรัส  สุวรรณเวลา   มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ   ราคา 100 บาท

วิจารณ์  พานิช
 15 พ.ย.49