ลักษณ์ วจนานวัช นักการเงินที่ผันตัวจากชนบท

นักการเงินที่ดี คือ คุณ ลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ความประทับใจ คือท่านเป็นคนที่ผันตัวเองจากชนบทจนตอนนี้เป็น ผู้จัดการธนาคาร โดยการไขว่คว้าหาความรู้และต่อสู้ชีวิต และการที่ท่านทำงานในด้านข้าราชการ ซึ่งถ้าให้เรานึกถึงคนที่ทำงานข้าราชการ ก็จะให้เห็นได้ว่า บางคนทำงานในรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง คือพูดกันได้ง่ายๆว่า ใช้อำนาจไปในทางไม่ดี ไม่สนใจว่าประชาชนจะเดือดร้อนเพียงใด หรือไม่ได้สนใจว่าบ้านเมืองจะเป็นยังไง แต่คุณลักษณ์ แสดงให้ชาวบ้านได้เห็นว่า เขาทำงานด้วยความจริงใจ โดยยึดถึงความถูกต้อง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของชาวบ้าน นอกจาการที่เขาเป็นผู้จัดการแล้ว เขาก็ยังจะทำให้นโยบายการประกันรายได้ให้เกษตกรให้ประสบความสำเร็จ ในการกู้เงินจากธนาคารไปประกอบรายได้ เพื่อที่จะให้ชาวบ้านนั้นไม่หันไปกู้เงินนอกระบบ ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงพอสมควร และมีความเสี่ยงที่สูง อีกทั้งยังเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านในการสู้ชีวิต ในการประกอบสัมมาชีพ เพื่อให้พึ่งตนเองได้ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและยังให้มีวินัยในการมากขึ้นแม้ยังมีการกู้ เพื่อเป็นการสร้างวินัยในการออม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัมมนาการเงินความเห็น (0)