"วรภัค ธันยาวงษ์" นักการเงินแห่งปี 2558คณะกรรมการตัดสินรางวัล “นักการเงินแห่งปี” ของวารสารการเงินธนาคาร มีมติเอกฉันท์ ตัดสินให้ วรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครองตำแหน่ง ”นักการเงินแห่งปี 2558” “Financier of the Year 2015” ด้วยคุณสมบัติของการเป็นนักการเงินครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การพิจารณา 4 ด้าน สะท้อนความเป็นผู้นำได้อย่างชัดเจนในรอบปีที่ผ่านมา ทำให้ธนาคารเติบโตต่อเนื่อง

วารสารการเงินธนาคาร ได้มอบ รางวัล “นักการแห่งปี” “Financier of the Year” มาตั้งแต่ปี 2525 ต่อเนื่องติดต่อกัน เพื่อยกย่องผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รวมทั้งสถาบันการเงินประเภทอื่น ที่มีผลงานโดดเด่นในตลาดเงินตลาดทุนไทย ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ และคำนึงถึงสังคมส่วนรวม

จากการติดตามผลงานและการพัฒนาที่เกิดขึ้นในวงการธนาคารและการเงิน โดยยึดหลักเกณฑ์การพิจารณานักการเงินแห่งปี ใน 4 ด้านที่ วารสารการเงินธนาคาร กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักการเงินแห่งปี โดย วรภัค มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก นักการเงินแห่งปี ทั้ง 4 ข้อ คือ

  • เป็นนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย
  • เป็นนักการเงินมืออาชีพ ที่มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ
  • เป็นนักการเงินที่สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กร
  • เป็นนักการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

คุณสมบัติของนักธุรกิจที่ประทับใจ

  • มีการสร้างวิสัยทัศน์ใหม่แก่องค์กร ส่งผลให้เกิดความแข็งแก่งที่เป็นรากฐานขององค์กร
  • วางฐานรากทางการเงินที่แข็งแกร่ง เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน เพิ่มศักยภาพการบริหารความเสี่ยง
  • บริหารงานด้วยความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการเป็นองค์กรที่โปร่งใส
  • ให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนการตอบแทนสังคม และใส่ใจในสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 ด้านได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

แหล่งที่มา http://www.acnews.net/detailnews_eco.php?news_id=N...

หมายเลขบันทึก: 601326เขียนเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2016 21:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2016 21:29 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี